Optimaliseren HR processen

Met slimme HR IT systemen worden de HR processen geautomatiseerd. Hierdoor heeft HR meer tijd voor zijn advies taken en hebben managers en medewerkers beter zicht op de status van hun HR processen en hun eigen data.

Resultaten verbeteren met Organisatie Opstellingen

Een opstelling is een krachtig diagnostisch instrument, waarmee je op efficiënte en effectieve wijze inzicht krijgt in de dynamieken die binnen jouw organisatie een belangrijke rol spelen. En hoe jij daar vanuit jouw positie invloed op kan uitoefenen.

Verander aanpak

Bepalend voor het succes van elke verandering is de manier waarop je de verandering voorbereidt en implementeert. Cruciaal hierbij is goed stakeholder management. Betrek de juiste personen. Maak duidelijk wat de verandering voor elke betrokkene oplevert.

De Veranderspecialist

De Veranderspecialist is opgericht door Hilde Vossen om HR binnen bedrijven te helpen hun HR processen efficient in te richten en Leidinggevenden te helpen om de beste resultaten uit hun medewerkers te halen.

Concreet betekent dit dat De Veranderspecialist de personeels- en salarisadministratie professionaliseert en optimaliseert met behulp van slimme HR IT systemen.

Ook andere HR processen zoals Werving en Selectie, Beoordelen, Verzuim, Leren en Ontwikkelen en Rapportages kunnen met automatisering efficient worden ingericht.

Met als resultaat dat HR meer tijd heeft voor hun advies taken. Medewerkers en managers werken actief met de systemen en hebben daardoor beter inzicht in de status van hun HR processen en real time inzicht in de data van hun afdeling. Hierdoor is er meer tijd voor de dingen die echt van belang zijn voor de resultaten van het bedrijf.

Vooral de aanpak van de verandering bepaald het succes van de implementatie.

Met Organisatie Opstellingen en persoonlijke coaching helpen we leidinggevenden inzicht te krijgen over wat er werkelijk speelt binnen hun afdeling en organisatie. We leveren handvatten om acties te ondernemen zodat de prestaties en resultaten verbeteren.