Onze klanten

Wij werken voor middelgrote en grote bedrijven die hun HR processen willen professionaliseren en optimaliseren. Door efficiënte werkwijze en het gebruik van slimme HR systemen kun je effectiever werken, betere dienstverlening leveren voor je klant de managers en medewerkers. Wij werken voor HR Professionals die willen dat ze meer tijd hebben voor hun advies taken en kunnen werken aan structurele oplossingen van de dagelijkse problemen. Door een goede keuze van de juiste HR systemen die aansluiten op de behoefte van het bedrijf, kun je HR processen voor een groot deel automatiseren. Wij werken voor HR Professionals die met hun HR strategie, Beleid en HR Processen willen aansluiten bij de behoefte van het management en medewerkers. Door het automatiseren van HR processen krijg je ruimte voor de taken die er echt toe doen. Voor managers en medewerker levert het inzicht in de status van HR processen en hun eigen data en die van de afdeling. Dit scheelt tijd en ondersteunt beslissingen.

Herkent u een aantal problemen?

U wilt het werk efficiënter maken door een nieuw HR systeem te kopen, maar hoe moet u het implementeren en hoe krijgt u uw medewerkers enthousiast om ermee te werken?
Wij hebben verschillende HR systemen geïmplementeerd. Door het tijdig en op de juiste manier betrekken van de gebruikers is de implementatie succesvol. Het betekent vaak wel een andere werkwijze daar moet iedereen aan wennen. Daarom is het belangrijk dat de noodzaak en de voordelen van het nieuwe systeem duidelijk gemaakt wordt aan iedereen.
Daarnaast natuurlijk een goede training en gebruikershandleiding ter ondersteuning van de nieuwe werkwijze.

Ik weet niet welke systemen er te koop zijn en wat de voor en nadelen hiervan zijn?
Door het in kaart brengen van de HR strategie voor de komende jaren. Het in kaart brengen van de HR processen en deze te vertalen in een programma van eisen en wensen. Leveranciers te vragen een proof of concept te laten zien van de belangrijkste HR processen. Hierdoor kun je een gefundeerde keuze maken voor een nieuwe modern HR systeem, wat aansluit bij wat uw bedrijf nodig heeft. We zijn te klein om voldoende specialisme in huis te hebben voor de salarisadministratie. We gaan onderzoeken welke payroll leveranciers het beste passen bij de service die we verwachten. Outsourcen is meestal goedkoper als het zelf blijven doen. Bij kleinere bedrijven ben je ook kwetsbaar omdat er vaak maar een iemand de kennis heeft.

De prestaties van mijn medewerkers blijven achter, hoe krijg ik ze gemotiveerd?
Via Organisatie Opstellingen geven we je inzicht in wat er werkelijk speelt binnen je afdeling. Wat belet je medewerkers om goed te presteren? Wat zou jij anders moeten doen om hun beter te ondersteunen? We geven je handvatten, waardoor de prestaties en resultate zullen verbeteren.