Onze filosofie
Het ontwikkelen van de veranderingen doe je samen. Als je iets wilt veranderen of verbeteren kan dat op twee manieren. Omdat jij dat wilt en de medewerkers mee moeten werken of omdat de medewerkers dat zelf willen. Wij geloven in de tweede manier. Veranderingen of verbeteringen kunnen alleen tot positieve resultaten leiden als alle betrokkenen binnen een bedrijf achter de veranderingen staan. Dat lukt niet in een keer en heeft soms wat tijd nodig. Communicatie is hierbij heel belangrijk. De noodzaak voor de verandering moet door iedereen begrepen en gevoeld worden. Voor het vormgeven van de verandering is het belangrijk om iedereen op alle niveaus op het juiste moment te betrekken. Het werkt averechts als het management een plan bedenkt en vervolgens draagvlak creëert. Draagvlak ontstaat door gezamenlijk een visie te ontwikkelen en de noodzakelijk verbeteringen en oplossingen te bedenken. Succesvol veranderen kost tijd. Wij geloven er niet in dat je de werkprocessen en systemen binnen een bedrijf met een ‘big boom’ in zeer korte tijd radicaal kunt veranderen. Zo’n radicale omslag levert enorme stress en frustratie op die de verandering juist kan laten mislukken. Wij vinden het van groot belang om het tempo van een verandering aan te passen aan wat de mensen in de organisatie aankunnen. Zodat zij met behoud van motivatie en welzijn de verandering vorm kunnen geven en aan de nieuwe situatie kunnen wennen.

Onze aanpak
Onze aanpak is maatwerk. De Veranderspecialist kijkt naar wat er nodig  is. Welke stappen, interventies en instrumenten zijn nodig om iedereen mee te nemen in het traject en weerstanden te voorkomen. Soms kunnen we versnellen een andere keer moeten we even pas op de plaats maken om iedereen de tijd te gunnen mee te denken en aan de nieuwe situatie te laten wennen. Wij maken veranderen leuk, Omdat de HR Professionals meteen de resultaten zien van hun zelf bedachte verbeteringen. Wij zijn resultaatgericht. Voordat we starten maken we duidelijke afspraken over welke resultaten jij wilt bereiken met de implementatie van het verandertraject. Tijdens het traject rapporteren we over de voortgang.

Wat maakt ons uniek?
Een goede analyse van de situatie, gecombineerd met intuïtie voor wat nodig is, is onze kracht. Wij hebben een perfect oog voor wat er speelt. Wij voelen aan wat onderlinge gevoeligheden zijn, wat belemmerende factoren zijn en wat wensen en behoeften van medewerkers en managers zijn. Dit nemen wij mee in onze analyse van de situatie. Vervolgens begeleiden wij de keuze voor het HR systeem, het ontwikkelingsproces en implementatie. Hierbij hebben we een constant oog voor wat er speelt, wat er nodig is voor het succesvol implementeren van de nieuwe processen. Het kan nodig zijn extra interventies in te zetten of zaken bij te sturen. Wij hebben een passie voor het beter laten functioneren van HR afdelingen en HR processen. Wij zijn doelgericht. We houden continue het uiteindelijke doel voor ogen en richten onze inspanningen op de weg naar dat doel.

Onze verschillende vormen van dienstverlening, hebt u nu een beter idee gekregen van de resultaten die u kunt verwachten als u met ons samenwerkt, van onze aanpak en onze filosofie?

Lees verder bij diensten om meer te weten te komen over onze verschillende vormen van dienstverlening.