Een opstelling is een krachtig diagnostisch instrument, waarmee je op efficiënte en effectieve wijze inzicht krijgt in de dynamieken die binnen jouw organisatie een belangrijke rol spelen. En hoe jij daar vanuit jouw positie invloed op kan uitoefenen. Soms gebeurt dit op een onverwachte en wonderlijk simpele manier. 

Om situaties te doorgronden en effectieve acties te bedenken is het essentieel om op zoek te gaan naar de relevante context van jouw situatie én jouw eigen positie daarin. Met die inzichten kan je vervolgens je eigen handelen bepalen en je persoonlijke leiderschap nemen voor jezelf en het grotere systeem binnen je team en organisatie. 

Voorbeelden van situaties en uitdagingen zijn:

  • Je wilt meer helderheid krijgen over een complexe, uitdagende of lastige situatie binnen je team of organisatie.
  • Je signaleert stagnatie of een gebrek aan resultaten en wilt begrijpen waarom (bijvoorbeeld in: groei, ontwikkeling, onderlinge verhoudingen en relaties, innovatie, projecten, omzet, etc.) .
  • Je staat op het punt om besluiten te nemen (bijvoorbeeld over je loopbaan, een belangrijke reorganisatie, een nieuw proces, een nieuwe aanpak) en wilt weten wat een goed besluit zou zijn en aanwijzingen krijgen over hoe verder te gaan.
  • Er zijn conflicten of spanningen tussen mensen. Wat is hier werkelijk aan de hand? Wat is er nodig om deze situatie te veranderen?
  • Je wilt een nieuwe boost aan je team geven, maar weet niet wat het beste gaat werken.
  • Je wilt een verandering doorvoeren in je afdeling, maar dit stagneert. Wat is de oorzaak hiervan? Waarom worden de veranderingen niet omarmd door je medewerkers? Wat is er nodig om deze veranderingen succesvol te laten zijn?
  • Je hebt een complexe vraag of dilemma waar je verder mee wilt komen.
  • Je wilt je EQ verder ontwikkelen, maar weet niet wat dit belemmert.

Werkwijze
Iedereen kan die dag een concrete vraag inbrengen, waarbij ze zelf direct betrokken zijn. De anderen kijken toe of zijn representanten van mensen uit de organisatie van de vragensteller. De representanten (andere deelnemers van deze Masterclass) staan voor leden of onderdelen van het systeem van de vraaginbrenger en worden opgesteld in de ruimte. De dynamieken in het systeem/de organisatie tonen zich door de verhoudingen, lichaamshoudingen en emoties van de representanten. Zij krijgen dezelfde gevoelens en gewaarwordingen als de werkelijke personen of onderdelen uit het systeem/organisatie. Klinkt bijzonder voor mensen, die het nog nooit hebben meegemaakt, maar het is simpel. Iedereen die bereid is zich hiervoor open te stellen kan het. Hierdoor ontstaat er snel inzicht in het krachtenveld waarin de vraag zich afspeelt.

De rol van representanten is in eerste instantie een dienende rol is, waarbij de representanten mede mogelijk maken, dat de vraaginbrenger inzichten over zijn/haar systeem, team of organisatie krijgt. De ervaring leert, dat de representanten zelf ook veel
leren van datgene waarvoor ze in de opstelling staan. Hetzelfde geldt voor de mensen die toe kijken, zij leren ook van deze ‘real life cases’. Pas nadat de werkelijkheid (h)erkend en geaccepteerd wordt, kunnen alle gewenste veranderingen of transformaties plaatsvinden. Dan gaat de energie binnen de organisatie of team weer stromen, waardoor de performance verbetert.

Dit hele proces wordt inzichtelijk door de organisatie opstellingen. Voor meer informatie https://deveranderspecialist.nl/?p=489

Data en Locatie
1 november 2019 open inschrijving locatie Doorn
29 november 2019 open inschrijving locatie Banholt (Zuid Limburg)
6 maart 2020 open inschrijving locatie Doorn
27 maart 2020 open inschrijving locatie Doorn
15 mei 2020 open inschrijving locatie Banholt (Zuid Limburg)

Kosten
497 euro excl. BTW groepsgrootte max 10 personen
Voor ZZP-ers geldt een aangepast tarief.

Terug naar Trainingen