Je hebt een nieuw ICT systeem gekocht, maar dit heeft een grote impact op het werk van jouw medewerkers. Het nieuwe systeem moet jouw bedrijf een beter inzicht geven in de cijfers van de orderportefeuille, planning en financiële situatie. Voor jouw medewerkers betekent dit een ander werkwijze en soms is de nieuwe manier omslachtiger als de oude manier van werken.

Je verliest veel geld omdat medewerkers meer leveren als waarvoor de klant betaalt. Jouw medewerkers zijn goed in de techniek. Zij vragen bij een klant niet voldoende door wat hij nou werkelijk wil. Hierdoor ontstaan er tijdens de uitvoering allerlei problemen, waardoor er extra werk uitgevoerd moet worden, waar de klant niet voor betaald.

Mijn medewerkers zijn passief en denken niet voldoende mee met oplossingen voor problemen. De medewerkers doen wat er van hun gevraagd wordt, maar zetten geen stap extra. Ze vragen telkens aan mij hoe ik het wil hebben en komen niet zelf met ideeën. Ik ben de hele dag bezig met brandjes blussen.

De kwaliteit van mijn medewerkers is niet op het juiste niveau. Daardoor verlies ik veel geld aan faalkosten. Mijn klanten stellen hogere eisen aan ons product, de service die wij leveren en houden zich strikt aan de contractuele afspraken. Dit betekent dat mijn medewerkers minder fouten moeten maken, klantgerichter moeten worden, maar ook de klant moeten wijzen op de contractuele afspraken. Nu wordt er nog te makkelijk extra service geleverd waar de klant niet voor betaald.

Mijn medewerkers vertonen weerstand als ik wil dat ze met innovatieve technieken gaan werken. Mijn medewerkers werken al jaren met bepaalde technieken en werkmethoden. Er zijn inmiddels innovatieve producten op de markt waardoor het werk veel sneller gedaan kan worden. Hierdoor kunnen we goedkoper bouwen en hebben daarmee een concurrentie voordeel. Ik krijg mijn medewerkers maar heel moeilijk zover om het een keer te proberen.

Dit levert het je op
We maken gezamenlijk een duidelijke visie. Waarom wil jij deze verandering of verbetering, wat is de noodzaak hiervoor, wat gaat er nu mis? Hoe ziet het gewenste eindplaatje eruit. De visie vertalen we in een pakkende tekst die voor de hele organisatie duidelijk en enthousiasmerend is.

We maken gezamenlijk een plan om te bepalen welke deelprojecten er nodig zijn om de gewenste veranderingen mogelijk te maken. Het is natuurlijk sterk afhankelijk van de aard van de verandering, wat er ontwikkeld moet worden.

De programma manager zorgt ervoor dat de projecten de gewenste instrumenten opleveren voor de verandering, zodat deze geïmplementeerd worden in samenwerking met het management en medewerkers. De nadruk in deze fase ligt op communicatie om draagvlak te creëren en successen te vieren.

Na de implementatie meten en rapporteren we of de gewenste veranderingen hebben plaatsgevonden en stellen we vast of er nog extra interventies of begeleiding nodig zijn.
Kosten zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van het programma.

Terug naar Diensten