Professionalisering naar HR Businesspartner
Bij Alliander heb ik de transitie geleid om van HR adviseurs naar HR Businesspartners te groeien. Alle stakeholders zijn betrokken middels workshops, presentaties en een nulmeting. Alle HR-processen zijn in een interactieve sessie doorgenomen en de nieuwe taken en verantwoordelijkheden zijn toebedeeld aan de lijnmanagers, specialisten en HR Businesspartners. Het selectieproces voor de nieuwe functie hebben we vernieuwend vormgegeven. Tevens heb ik gedurende het hele proces de communicatie geregisseerd.

Terug naar Opdrachtgevers