Reorganisatie en fusie van twee bedrijven
Hiervoor moesten alle stafafdelingen worden samengevoegd en de processen opnieuw worden ingericht. We hebben hierbij gebruikt gemaakt van best practices intern en extern. Alle leidinggevenden hebben deelgenomen aan een cultuurveranderingsprogramma om de samenwerking onderling te verbeteren. In een aantal afdelingen hebben ik procesoptimalisatie werkgroepen geleid.
Recommendation Esther Veldhuijzen van Zanten: I worked with Hilde when she was a transitionmanager. Hilde is very dedicated to the job that has to be done. She’s a hard worker, aims at real results and does not hesitate to give feedback if things are not what they could be. She can run a project!

”PROMIP
Bij Cofely wilde men binnen projecten de faalkosten sterk verminderen. Hiervoor hebben we een programma ontwikkeld wat PROMIP (projectmanagement, improvementplan) werd genoemd. De acht concrete resultaten die werden gerealiseerd waren: werven van projectdirecteuren, ontwikkelen van een rapportagestructuur, inzetten van een projectreview team, versterken van contractmanagement en projectcontrol, loopbaanpad inclusief beloning voor projectleiders, ontwikkelen van een projectstartup, ontwikkelen van een projectmanagementway, ontwikkelen van een leergang voor projectleiders en projectmanagers.

IMPACT
Bij Cofely werd SAP geïmplementeerd. Het implementeren van SAP betekent veel meer dan het neerzetten van een systeem. Het systeem heeft gevolgen voor alle processen en werkwijzen. Middels een veranderanalyse hebben we de gevolgen in kaart gebracht. We hebben het management voorbereid op de veranderingen met workshops changeimplementatie. Tevens hebben we de implementatieteams begeleid bij hun rol.
Recommendation Warner Rosenboom: Hilde heeft mij geholpen om de basis voor de Changemanagement aanpak op te zetten bij de SAP-implementatie voor GTI/Cofely. Haar inzet als sparringspartner was verdiepend en haar aanpak om e.e.a. helder en concreet op papier te krijgen goed gedetaileerd en to-the-point. Ze heeft met haar aanpak de opzet en verdere uitwerking mooi op gang geholpen. Daarbij was Hilde initiatiefrijk en nam mij daadwerkelijk werk uit handen door na een gezamenlijke brainstorm dingen uit te werken, zoals de PIT, de veranderanalyse, voorbereidingen op workshops, format van een implementatieplan en allerlei presentaties. Hilde is betrouwbaar omdat ze haar afspraken nakomt. Ze is niet bang haar mening te geven.

Recommendation Karin Muller: Hilde is a detailed orientated professional, who keeps track on business outside her own profession. This makes her a business partner who has a strong view on all aspects in an organisation. Furthermore Hilde is a relaxed however hard working person and I am very glad to have worked with her and am looking forward to a new project together.

Terug naar Opdrachtgevers