Jumbo heeft zijn personeels- en salarisadministratie geoutsourcet naar Raet. Zij wilde een advies hoe je je regie organisatie bij Jumbo moet inrichten, met welke functieprofielen, om enerzijds de leverancier goed aan te sturen en anderzijds alle projecten en changes in goede banen te leiden. Ik heb het advies geschreven en de besluitvorming voorbereid. Het advies is unaniem overgenomen.

Terug naar Opdrachtgevers